Plany zagospodarowania


 

 OBOWIĄZUJĄCE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo uchwalony Rady Gminy  w Silnowie uchwałą nr XXX/185/93 z dnia 20.04.1993 r. zmieniony uchwałą nr XII/148/95 Rady Miasta i Gminy Borne Sulinowo z dnia 08.06.1995 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego. Dokumenty udostępnione do wglądu w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie, pokój 21. 

załącznik do uchwały

 ***

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Borne Sulinowo obowiązujący od dnia 1 lutego 2010 roku.

Uchwała Rady Miejskiej

Arkusz A1

Arkusz A2

Arkusz A3

Arkusz A4

Arkusz A5

Arkusz A6

 ***

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo (przyjęta UCHWAŁĄ NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 28 lutego 2012 r.)
Uchwała – zmiana planu 2012 r.

załącznik 1a borne

załącznik 1b borne

załącznik 1c borne

załącznik 1d borne

***

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 44Ua; 71Ut; 79Ut,MN; 88Ut,MN; 186MW,U; 210MW,U

uchwala Nr X II-464-2018 z 1-02-2018 r w spr zmiany mpzp Miasta Borne Sulinowo dla 6 symboli

zal 1 borne

zal 2 borne

zal 3 borne

zal 4 borne

zal 5 borne

zal 6 borne

zal 7 borne

———————————-

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo, uchwalony przez Radę Miejską w Bornem  Sulinowie uchwałą nr XIX/241/96 z dnia 31.01.1996 r. 

opis MPZP z 1996 r

1-5000 mapy do umieszczenia na stronie

———————————-

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo – wieś Komorze przyjęty uchwałą XIII/161/95 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 14.lipca.1995 r. zmieniony uchwałą nr XXVIII/354/96 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 09.12.1996 r. w sprawie zmiany mpzp gminy Borne Sulinowo – wieś Komorze. Zmiana dotyczy działek 74/1, 79, 34/2.

MPZP na wies Komorze 1996r.

załącznik – Komorze – Zmiana planu 1995

———————————-

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ciemino dla zabudowy mieszkaniowej i letniskowej przyjęty uchwałą nr XXVII/472/2002 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 10.04.2002 r.

 

zmiana mpzp Ciemino uchwala XXVII_472_2002

———————————-

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Łubowie gmina Borne Sulinowo, lipiec 2006.

mpzp Łubowo dz. 244

———————————-

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla działek nr ewid. 12/91, 12/68, 12/65, 12/64, 22/20, położonych w miejscowości Dąbrowica – „Centrum Turystyczne Dąbrowica” przyjęty uchwałą nr XLVIII/541/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 09.11.2010 r.

mpzp Centrum turystyczne Dąbrowica uchwała

załącznik 1

załącznik 2

 ***

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla działek nr 12/3, 12/16, 12/63, 12/73, 12/92, 12/94, 22/61, 22/62 położonych w miejscowości Dąbrowica przyjęty uchwałą nr XL/480/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13.02.2014 r.

plan zagospodarowania

———————————-


Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 4/14 położonej w obrębie Kiełpino /26.09.2019 r./

uchwała Nr XII-142-2019 z 26.09.2019 r. w spr. zmiany mpzp dla dz. 4-14 w obr. Kiełpino

zał nr 1 MPZP kielpino

zał nr 2 MPZP kielpino

***

 Uchwała Nr XX/227/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Kiełpino

Kiełpino plan 2012r. 26.04.2012r.

 1A 1A_leg 1B 1B_leg
 1C  1C_leg  1D  1D_leg
 1E  1E_leg  1F_ark_1  1F_ark_2
 1F_ark_3  1F_ark_4  1F_ark_5  1F_ark_6
 1F_ark_7  1F_ark_8  1F_ark_9  1F_ark_10
1F_leg      

———————————-

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Piława

Uchwała>>>

2015.10.29_Pilawa_mpzp_1-2000

———————————-

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Juchowo

Uchwała>>>

2015.10.29_mpzp_Juchowo_1-2000

———————————-

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Jelonek

Uchwała>>>

2015.10.29_MPZP_Jelonek_1-2000

———————————-

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dotyczącego terenów położonych w miejscowości Silnowo

Uchwała>>>

2015.10.29_Silnowo_1_2000

Dz. U   ZAL1   ZAL2

———————————-

 „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Grabno przyjęty uchwałą Nr XXXIII/345/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017”

mpzp grabo DzUrz

zał nr 1 mpzp grabno

zał nr 2 mpzp grabno

 ———————————-

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla części obrębu Jeleń przyjęty uchwałą Nr XXXVII/552/2021 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 listopada 2021 r.”

uchwała nr XXXVII-552-2021 mpzp świetlica Jeleń

zał nr 1 jeleń

zał nr 2 jeleń

———————————-

2) OBOWIĄZUJĄCE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przyjęte Uchwałą Nr XXXII/332/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 9 lutego 2017  r.:

załącznik  nr 1 studium Borne Sulinowo uchwalony

studium Borne załącznik nr 2

studium Borne załącznik nr 3

studium Borne załącznik nr 3A

studium Borne załącznik nr 3B

studium Borne załącznik nr 3C

studium Borne załącznik nr 3D

studium Borne załącznik nr 3E

studium Borne załącznik nr 3F

studium Borne załącznik nr 3G

studium Borne załącznik nr 3H

studium Borne załącznik nr 4

 

Print Friendly, PDF & Email