Pomoc klęskowa dla rodzin – wydłużenie terminu do 30 listopada

Pomoc klęskowa dla rodzin – wydłużenie terminu do 30 listopada

Szanowni Państwo, informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podano, iż termin składania wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zostanie wydłużony do 30 listopada br.

Wydłużenie terminu

 

Rozporządzenie nr 16/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

Rozporządzenie nr 16/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 i z 2022 r. poz. 1570) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGA BAR YTO WYCH NA TERENIE GMINY BORNE SULINOWO – od 10 października

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGA BAR YTO WYCH NA TERENIE GMINY BORNE SULINOWO – od 10 października

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie informuje, że na terenie gminy Borne Sulinowo odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Odpady należy wystawić bezpośrednio przed swoje posesje przy budynkach jednorodzinnych lub obok kontenerów przy budynkach wielolokalowych tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godz. 7:00

Gmina Borne Sulinowo informuje, że w br. przystąpiła do programu z zakresu usuwania azbestu AZBEST/2022

Gmina Borne Sulinowo informuje, że w br. przystąpiła do programu z zakresu usuwania azbestu AZBEST/2022

Gmina Borne Sulinowo informuje, że w 2022 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie pn. „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BORNE SULINOWO – ROK 2022”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Lisy w mieście. Jak temu zaradzić? Po pierwsze, nie dokarmiać!

Lisy w mieście. Jak temu zaradzić? Po pierwsze, nie dokarmiać!

W związku z napływającymi zgłoszeniami dotyczącymi zwiększonej aktywności dzikiej zwierzyny w mieście, w szczególności lisów, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Apelujemy do mieszkańców o zamykanie kontenerów na śmieci oraz zaprzestanie dokarmiania kotów i ptaków, w sposób polegający na wykładaniu resztek jedzenia na trawnikach i innych miejscach. W przeciwnym razie lisy

Śnięte ryby w jez. Pile

Śnięte ryby w jez. Pile

Dnia 29 sierpnia mieszkańcy Gminy Borne Sulinowo przekazali informację o śniętych rybach przy brzegu jeziora Pile. W tym samym dniu o zdarzeniu poinformowaliśmy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile. Na miejscu zdarzenia obecni byli pracownik Wód Polskich z pracownikiem gospodarstwa rybackiego w Czaplinku.

Prawdopodobnie doszło do przyduchy