Śnięte ryby w jez. Pile

Śnięte ryby w jez. Pile

Dnia 29 sierpnia mieszkańcy Gminy Borne Sulinowo przekazali informację o śniętych rybach przy brzegu jeziora Pile. W tym samym dniu o zdarzeniu poinformowaliśmy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile. Na miejscu zdarzenia obecni byli pracownik Wód Polskich z pracownikiem gospodarstwa rybackiego w Czaplinku.

Prawdopodobnie doszło do przyduchy wynikłej z ostatnich opadów oraz temperatury. Sytuacja jest pod kontrolą.

Pismo Gospodarstwa Rybackiego w Czaplinku

Print Friendly, PDF & Email