Bank Młodych Mistrzów Sportu

Bank Młodych Mistrzów Sportu

Przedmiotem wsparcia są projekty promujące zasady fair-play w sporcie. Wnioski o dofinansowanie mogą składać instytucje lub organizacje społeczne non-profit, które posiadają osobowość prawną i pracują z dziećmi lub młodzieżą w wieku od 5 do 26 lat. Więcej>>>

Print Friendly, PDF & Email