Zamówienia publiczne

 

BIEŻĄCE PRZETARGI
Roboty budowlane >>>
Budowa Strefy Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie i boiska sportowego ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Łubowie – II postępowanie
Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleń
 
Dostawy >>>
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR w Gminie Borne Sulinowo
 
Usługi >>>
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo w sezonie zimowym 2022-2023
 
Wyniki przetargów >>>
 
Zapytania ofertowe >>>
 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email