Zapytania ofertowe

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Dotyczy zadania: Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo polegające na opróżnianiu pojemników ulicznych.
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

**********

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Dotyczy zadania Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- PSZOK, przy ul. Wodociągowej w Bornem Sulinowie: informacja o zamiarze zawarcia umowy

Print Friendly, PDF & Email