UWAGA – DOTACJE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

UWAGA – DOTACJE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ”Partnerstwo Drawy” w Szczecinku uprzejmie informuje o rozpoczętym II naborze wniosków o dofinansowanie (od 26.09.2011r. do 04.11.2011r.), w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” na operacje w zakresie następujących