Filtry mają zatrzymać chemikalia

Bez kategorii
Filtry mają zatrzymać chemikalia

W rok po chemicznym skażeniu ujęć, które na kilka dni pozbawiło wody pitnej mieszkańców Bornego Sulinowa, nowa stacja uzdatniania wody jest już praktycznie gotowa. Służby ochrony środowiska są już bliskie wskazania winowajcy zatrucia.

Trwają już ostatnie prace przy budowie stacji uzdatniania wody przy ujęciach w Bornem Sulinowie. Od zwykłych stacji

Uwaga – Dotacje na rozwój przedsiębiorczości

Bez kategorii
Uwaga – Dotacje na rozwój przedsiębiorczości

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ”Partnerstwo Drawy” w Szczecinku uprzejmie informuje o rozpoczętym II naborze wniosków o dofinansowanie (od 26.09.2011r. do 04.11.2011r.), w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” na operacje w zakresie następujących

Nabór wniosków o dofinansowanie

Bez kategorii
Nabór wniosków o dofinansowanie

W dniach 24 października – 10 listopada 2011 roku LGD „Partnerstwo Drawy” przyjmuje wnioski o dofinansowanie realizacji tzw. Małych Projektów oraz na operacje wpisujące się w działanie „różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007-13.

Wszelkie informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie internetowej LGD http://partnerstwodrawy.org/Nabor-wnioskowMale-Projekty-i-Roznicowanie…,188,1.html

Dodatkowo informacje można uzyskać w

YOUNGSTER PLUS

Bez kategorii
YOUNGSTER PLUS

W roku szkolnym 2011/12 gimnazja w Bornem Sulinowie, Silnowie i Łubowie uczestniczą w programie YOUNGSTER PLUS. Celem przedsięwzięcia, dofinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez organizację dodatkowych 90 godzin zajęć języka angielskiego. Wsparciem objęto 53 uczniów III klas gimnazjów z terenu

Dotacja dla szkół podstawowych

Bez kategorii
Dotacja dla szkół podstawowych

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki WUP w Szczecinie przyznał Gminie Borne Sulinowo kwotę 127.231,00 zł na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Borne Sulinowo”. W ramach zadania doposażona zostanie baza dydaktyczna trzech szkół podstawowych – w Bornem Sulinowie, Juchowie i Łubowie. W

Konkurs plastyczny i literacki pn. „Wizja przyszłej mojej rodziny”

Bez kategorii
Konkurs plastyczny i literacki pn. „Wizja przyszłej mojej rodziny”

Zwykle, to właśnie rodzina ma największy wpływ na całe nasze życie. To w dzieciństwie uczymy się, jak należy dbać o bezpieczeństwo najbliższych. Z tego okresu wynosimy też nasze przyzwyczajenia, systemy wartości, zwyczaje, tradycje, marzenia i pomysł na dorosłe życie.

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie i Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” organizuje

Komunikat

Bez kategorii
Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku informuje, iż po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 14.10.2011r. stwierdza się przydatność wody do spożycia z wodociągu zasilanego ze stacji uzdatniania w Dąbiu.

Program COMENIUS – uczenie się przez całe życie

Bez kategorii
Program COMENIUS – uczenie się przez całe życie

W poniedziałek, 3 października, późnym wieczorem, do naszego miasteczka przybyli goście biorący udział w realizacji projektu Make the best of your students’ language learning realizowanego w ramach programu Comenius Uczenie się przez całe życie. Wraz z nauczycielami przyjechało 22 dzieci, które w większości zostały ugoszczone przez 9 rodzin naszych uczniów.

Nie bądź Lekkomyślny

Bez kategorii
Nie bądź Lekkomyślny

Lekkomyślne, niekontrolowane zażywanie leków to coraz bardziej powszechny problem społeczny. Wzrastająca popularność zjawiska samoleczenia jest jednym z najważniejszych problemów dotyczących bezpieczeństwa stosowania leków. Niezwykle groźnym zjawiskiem jest traktowanie leków jako środków psychoaktywnych, zmieniających stan świadomości.

W reakcji na to zjawisko Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wdraża kampanię społeczną zatytułowaną LEKkomyślność. Celem wojewódzkiej