Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Bornego Sulinowa informuje, że uchwałą nr XXXII/459/2021 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 maja 2021 r. ustalono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywały od dnia 01.07.2021 r., z terminem płatności do dnia 15.08.2021 r.

1. Na nieruchomościach zamieszkałych:
– w wysokości 27,00 zł

Konsultacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

Konsultacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

Burmistrz Bornego Sulinowa informuje o rozpoczęciu, z dniem 19 lutego 2020 r., konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy.

1. Przedmiot konsultacji
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie:
1) Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INFORMACJA O WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2020 R.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2020 R.

Informujemy, że stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Borne Sulinowo, nie ulegają zmianie.

Zadeklarowaną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy uiszczać tak jak w latach ubiegłych, na indywidualny numer konta bankowego, w terminach określonych zgodnie z uchwałą Nr XXV/261/2016 Rady

Informacja o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r.

Informacja o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r.

Informujemy, że stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Borne Sulinowo, nie ulegają zmianie.

Zadeklarowaną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy uiszczać tak jak w latach ubiegłych, na indywidualny numer konta bankowego, w terminach określonych zgodnie z uchwałą Nr XXV/261/2016 Rady

Nowe stawki opłat za odpady komunalne

Nowe stawki opłat za odpady komunalne

Uchwałą Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XXXIV/378/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2017 r., poz. 1755) – zostały ustalone stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,