Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Bornego Sulinowa informuje, że uchwałą nr XXXII/459/2021 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 maja 2021 r. ustalono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywały od dnia 01.07.2021 r., z terminem płatności do dnia 15.08.2021 r.

1. Na nieruchomościach zamieszkałych:
– w wysokości 27,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
– w wysokości 81,00 zł od każdego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Ustalono zwolnienie dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne z gospodarstw domowych w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,50 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość. W takim przypadku konieczne będzie złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Na nieruchomościach niezamieszkałych:
a) w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
– w wysokości 6,70 zł za pojemniki z odpadami komunalnymi o pojemności 120 l,
– w wysokości 13,40 zł za pojemniki z odpadami komunalnymi o pojemności 240 l,
– w wysokości 61,40 zł za pojemniki z odpadami komunalnymi o pojemności 1100 l
– w wysokości 19,20 zł za worek z odpadami komunalnymi o pojemności 120 l,

b) w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;
– w wysokości 20,10 zł za pojemniki z odpadami komunalnymi o pojemności 120 l,
– w wysokości 40,20 zł za pojemniki z odpadami komunalnymi o pojemności 240 l
– w wysokości 184,20 zł za pojemniki z odpadami komunalnymi o pojemności 1100 l
– w wysokości 57,60 zł za worek z odpadami komunalnymi o pojemności 120 l.

Stawki opłat, o których mowa w pkt.2, są stawkami za jednokrotny wywóz każdego pojemnika lub worka z odpadami komunalnymi.

Do właścicieli ww. nieruchomości zostaną rozesłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

Print Friendly, PDF & Email