Silnowo

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w miejscowości Silnowo, obręb ewidencyjny Silnowo, gmina Borne Sulinowo, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków działkami:
– nr 44/11 o pow. 0,0900 ha,
– nr 44/20 o pow. 0,1007 ha,
– nr 44/25 o pow. 0,0679 ha,
– nr 44/26 o pow. 0,0690 ha,
– nr 44/27 o pow. 0,0691 ha,
– nr 44/28 o pow. 0,0713 ha,
– nr 44/29 o pow. 0,0700 ha,
– nr 44/41 o pow. 0,0700 ha,
– nr 44/42 o pow. 0,0700 ha,
– nr 44/46 o pow. 0,0700 ha,
– nr 44/47 o pow. 0,0494 ha,
– nr 44/51 o pow. 0,0713 ha.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest: 3MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomości znajdują się w kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Print Friendly, PDF & Email