Łubowo

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w miejscowości Łubowo, obręb ewidencyjny Łubowo, gmina Borne Sulinowo, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków działkami;
– nr 576/16 o pow. 0,1048 ha,
– nr 576/17 o pow. 0,1065 ha,
– nr 576/18 o pow. 0,1049 ha,
– nr 576/19 o pow. 0,1031 ha,
– nr 576/20 o pow. 0,1000 ha,
– nr 576/21 o pow. 0,1000 ha,
– nr 576/23 o pow. 0,1166 ha,
– nr 576/37 o pow. 0,1052 ha,
– nr 576/39 o pow. 0,1040 ha,
– nr 576/41 o pow. 0,1107 ha
– nr 576/43 o pow. 0,1000 ha.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest: 1.MN – Projektowane budownictwo jednorodzinne. Budynki do 2 kondygnacji z dachem stromym. Możliwa jest lokalizacja budynków mieszkalnych z usługami nieuciążliwymi.

Nieruchomości znajdują się w kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Print Friendly, PDF & Email