Wyniki przetargów

 

Wyniki przetargów w latach 2019 – 2020    
ROBOTY BUDOWLANE    
Przebudowa ulicy Lipowej w m. Borne Sulinowo, dz. nr 4/2 obr. Borne 07    
informacja o złożonych ofertach    
informacja o wyborze oferty    
     
Budowa infrastruktury kajakowej na szlaku kajakowym rzeką Piławą    
informacja o złożonych ofertach    
informacja o wyborze oferty    
     
Przebudowa drogi gminnej w m. Silnowo nr 261     
informacja o złożonych ofertach
   
zawiadomienie o wyborze oferty    
     
Przebudowa drogi w miejscowości Piława, gmina Borne Sulinowo    
informacja o zlozonych ofertach    
informacja o wyborze oferty    
     
Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Piława    
informacja o zlozonych ofertach    
informacja o wyborze oferty    
     
DOSTAWY    
Likwidacja barier transportowych w Szkole Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie      
informacja o złożonych ofertach    
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   
     
USŁUGI
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo w sezonie zimowym 2020-2021
informacja o złożonych ofertach
informacja o wyborze oferty
 
Dowozy uczniów do szkół w okresie od 1 września 2020 roku do 25 czerwca 2021 roku.
Informacja o złożonych ofertach
zawiadomienie o wykluczeniu wykonawców
zawiadomienie o wyborze oferty
 
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
informacja o złożonych ofertach
informacja o wyborze oferty
 
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Borne Sulinowo
informacja o złożonych ofertach i wyborze oferty
 
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Borne Sulinowo
informacja o zamiarze zawarcia umowy
 
Dowozy uczniów do szkół  w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 26 czerwca 2020 roku
złożone oferty oraz wybór najkorzytniejszej    
     
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Borne Sulinowo i podległych jednostek organizacyjnych oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym
informacja o wyborze oferty    
     
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo w sezonie zimowym 2019-2020
   
zawiadomienie o złożonych ofertach    
zawiadomienie o wyborze oferty    
     
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Borne Sulinowo    
informacja o ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty    
     
Dowozy uczniów do szkół w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku    
zawiadomienie o ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty    
     
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo w sezonie zimowym 2018-2019    
Informacja o ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszych ofert    
     
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Borne Sulinowo    
Informacja o zlozonych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty    
     
Eksploatacja sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo    
Eksploatacja sieci oswietleniowych – informacja o zlozonych ofertach    
Informacja o zlozonych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej    
     
ZAPYTANIA OFERTOWE    
Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie    
informacja o wyborze oferty    
     
Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie    
Informacja o unieważnieniu postępowania    

 

 

Print Friendly, PDF & Email