Roboty budowlane

 

Budowa Strefy Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie i boiska sportowego ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Łubowie – II postępowanie
Ogłoszenie: ogloszenie
Dokumentacja Format „PDF” Format „DOC”
– SWZ SWZ  
– oświadczenie art. 125   zalacznik_2_swz_oswiadczenie_125
– OPZ dokumentacja projektowa i przedmiary

zal_4 – OPZ

– wzór formularza ofertowego:   zał_1 – formularz_ofertowy
– wzór umowy wzór umowy  
– dane miniPortal   dane_postepowania_na_miniPoratalu
– wykaz robót   zal_ wykaz_robot
     
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia kwota przeznaczona na realizację zamówienia  
Informacja o złożonych ofertach informacja o złożonych ofertach  
Informacja o złożonych ofertach dodatkowych informacja o złożonych ofertach dodatkowych  
Informacja o wyborze oferty informacja o wyborze oferty  

 

********************

Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleń
Ogłoszenie: ogloszenie
Dokumentacja Format „PDF” Format „DOC”
  SWZ  
– oświadczenie art. 125   zalacznik_2_swz_oswiadczenie_125
– OPZ dokumentacja techniczna do przetargu

przedmiary w.e

– wzór formularza ofertowego:   zał_1 – formularz_ofertowy
– wzór umowy wzór umowy  
– dane miniPortal   dane_postepowania_na_miniPoratalu
– wykaz robót   zal_ wykaz_robot
– wykaz osób   Zal_wzor wykazu osob_warunek
     
informacja o wysokości kwoty na realizację zadania informacja o kwocie na realizację zamówienia
informacja o złożonych ofertach informacja o złożonych ofertach
informacja o złożonych ofertach dodatkowych informacja o złożonych ofertach dodatkowych
informacja o wyborze oferty  informacja o wyborze oferty
informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty informacja o ponownym wyborze oferty
informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty informacja o ponownym wyborze oferty _ II

********************

Budowa Strefy Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie i boiska sportowego ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Łubowie
Ogłoszenie: ogloszenie

ogloszenie_zmiana

Dokumentacja Format „PDF” Format „DOC”
– SWZ SWZ  
– oświadczenie art. 125   zalacznik_2_swz_oswiadczenie_125
– OPZ boisko i skocznia w dal w Łubowie

SAW Borne Sulinowo

przedmiary SAW+Boisko w.e.

– wzór formularza ofertowego:   zał_1 – formularz_ofertowy
– wzór umowy umowa wzór  
– dane miniPortal   dane_postepowania_na_miniPoratalu
– wykaz robót   zal_ wykaz_robot
     
wyjaśnienia do SWZ Wyjasanienia do SWZ i zmiana SWZ

Boisko w Łubowie-2022-07-14-SUPLEMENT (3)

SWZ

umowa wzór

zał_1 – formularz_ofertowy

wyjaśnienia do SWZ – 2

zmiana zapisów SWZ zmina zapisów SWZ
 
informacja o wysokości kwoty na realizację zadania informacja o kwocie na realizację zamówienia
informacja o złożonych ofertach informacja o złożonych ofertach
informacja o unieważnieniu postępowania unieważnienie postępowania

 

********************

 

 

Print Friendly, PDF & Email