Borne Sulinowo

 

Działka w pobliżu jeziora Pile:    

        Działka nr 1/215
        Powierzchnia – 0,4681 ha
        Przeznaczenie: 71Ut,MN – teren zabudowy usługowej turystyki (pensjonaty, hotele z zapleczem), teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.      

 

***************************************

Działki w pobliżu ul. Orła Białego           

    Działka nr 7/381 o pow. 0,5409 ha
    Działka nr 7/382 o pow. 0,3450 ha
         Przeznaczenie: 158 U,P – teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów.   

 

 

***************************************

Działka 7/264, pow. 0,4360 ha.
Przeznaczenie: 158 U,P – teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów.   

 

 

***************************************

Działki w Borne Sulinowie obr. Borne 06 przy ulicy Wojska Polskiego
Działka nr 89/138 o pow. 0,6020 ha – przeznaczenie: 230 U,P – teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej , baz, składów,
Działka nr 89/142 o pow. 0,3703 ha – przeznaczenie: 230 U,P – teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej , baz, składów,
Działka nr 87/119 o pow. 1,5705 ha – przeznaczenie: 264 U,P – teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej , baz, składów, w części 336 KDW- tereny ulic wewnętrznych

 

***************************************

Działki pod budowę garaży
ul. Towarowa
Działki niezabudowane, położone w kompleksach garażowych przy ul. Towarowej, o pow. 19 – 20 m2  
ul. Wojska Polskiego
Działki niezabudowane, położone w kompleksach garażowych przy ul. Wojska Polskiego, o pow. 19 – 20 m2

Ważne informacje

Zainteresowani nabyciem proszeni są o złożenie w tut. Urzędzie (pocztą lub osobiście) wniosku o nabycie nieruchomości. Wniosek winien zawierać: adres do korespondencji oraz określenie nieruchomości.

Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy. Na podstawie operatu szacunkowego Burmistrz ustala cenę wywoławczą i ogłasza I przetarg na zbycie nieruchomości. Warunki uczestnictwa w przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu.

Procedura przygotowania nieruchomości do zbycia od złożenia wniosku do ogłoszenia przetargu trwa 3-4 miesiące.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z  2014 r. poz.1490 ze zm.).

W celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości oraz uzyskania szczegółowych informacji na temat nieruchomości do zbycia (dzierżawy) prosimy kontaktować się z Referatem Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pokój nr 10, nr tel. (094) 37 34 151 lub (094) 37 34 145, e-mail: nieruchomosci@bornesulinowo.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00.

 

Print Friendly, PDF & Email