Dzierżawa nieruchomości

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY

Wykazy z dnia 11 października 2022r. 

Borne 05 działka 4-9 – 68 m2

Borne 05 działka nr 1-2 ogródek nr 3

Borne 06 działka 3-27 – 60 m2

Borne 06 działka 39-3

Borne 06 działki 41-16, 41-2

Dąbrowica działka 12-94 część 1500m2

Juchowo działka 18-1 ogródek nr 2

Juchowo działka 18-1 ogródek nr 8

Juchowo działka 18-1 ogródek nr 9

Łubowo działki 232-1 – 500m2

Łubowo działki 277-3, 725-1

Silnowo 44-4, 44-5  lokal użytkowy o pow. 64,18 m2

Wykaz z dnia 18 lipca 2022r.

Borne 05 działka 7-76 – 200m2

Borne 05 działka 7-76

Borne 05 działki 7-76, 26-1 ..

Borne 06 działka 7-261

Borne 06 działki 43-5, 43-4 ..

Borne 06 działki 89-163, 89-164 ..

Borne 06 działki nr 41-10, 41-6

Krągi działka nr, 148-1 ogródek nr 23

Silnowo działka 11-13 lokal uzytkowy

Silnowo działka 277-3 część 564 m2

*********

Dzierżawa przeznaczona jest dla osoby wnioskującej. W razie zainteresowania niniejszą dzierżawą osoba wnioskująca winna w terminie od 20 czerwca 2022r. do dnia 10 lipca 2022r. złożyć w tutejszym Urzędzie, w Biurze Obsługi Interesanta ofertę na dzierżawę nieruchomości.

Jeleń 6-9

*********

W razie zainteresowania niniejszą dzierżawą osoba wnioskująca winna w terminie od 6 czerwca 2022r. do dnia 26 czerwca 2022r. złożyć w tutejszym Urzędzie , w Biurze Obsługi Interesanta ofertę na dzierżawę nieruchomości.

Borne 05 działka 10-5

Krągi działka nr 147-1, 148-1 ogródek nr 57-58

Print Friendly, PDF & Email