Szkoła podstawowa w Juchowie bez barier architektonicznych

Szkoła podstawowa w Juchowie bez barier architektonicznych

Podczas wakacji 2022 r. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Juchowie zyskała nowe wykładziny antypoślizgowe w ciągach komunikacyjnych, a korytarz przy sali gimnastycznej został poszerzony. Przedmiotem inwestycji była likwidacja barier architektonicznych mających na celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku szkoły.

Prace zostały wykonane w ramach projektu „Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Juchowie” dofinansowanego przez PFRON z obszaru B Programu wyrównywania różnic między regionami III. Wartość zadania 150 000,00 zł / dofinansowanie 65 667,61 zł

 

Przed realizacją inwestycji

Po realizacji inwestycji

Print Friendly, PDF & Email