Program współpracy

*************-2023-************

Formularz – uwagi w sprawie projektu Programu Wspólpracy Gminy Borne Sulinowo z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 r.

Formularz – uwagi w sprawie projektu Programu Wspólpracy Gminy Borne Sulinowo z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 r

Projekt Programu Współpracy Gminy Borne Sulinowo z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok

*************-2022-************

Program współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. – uchwała z dnia 16 grudnia 2021 r.

Program współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Formularz – uwagi w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Borne Sulinowo z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 r.

Formularz – uwagi w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Borne Sulinowo z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 r

Projekt Programu Współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

*************-2021-************

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

Formularz – konsultacje w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

Projekt Programu Współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Wspólpracy Gminy Borne Sulinowo z org. poz. na 2021 rok

*************-2020-************

Sprawozdanie z realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

Program współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BORNE SULINOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

DRUK KONSULTACJI-W-SPRAWIE-PROGRAMU-WSPOLPRACY-Z-ORGANIZACJAMI-POZARZADOWYMI NA 2020 ROK

 

*************-2019-************

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi w 2018r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy – 2018 r.

*************************

Program współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

 *************************

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

*************************

1) ZARZĄDZENIE NR 76/2018 BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi, które będą prowadzić działalność pożytku publicznego w 2019 r.

Zarzadzenie-w-sprawie-konsultacji-programu-wspolpracy-na-2019

*************************

2) Konsultacje-w-sprawie-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi na 2019 r.

*************************

3) Projekt Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Projekt programu na 2019r

*************-2019-************
*************-2018-************

Sprawozdanie z realizacji rogramu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi w 2018 r

Program współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi na 2018r.

 *************************

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi w 2017r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy – 2017 r

 *************************

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi, które będą prowadzić działalność pożytku publicznego w 2018 r.

Konsultacje spoleczne dotyczące projektu Programu współpracy

*************************

Projekt Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Projekt Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami

*************-2018-************
*************-2017-************

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji programu wspolpracy – 2016

*************************

Zarządzenie nr 7 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany „Programu Współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi”. Zarządzenie w sprawie konsultacji

*************************

Projekt UCHWAŁY Nr XXXII/ /2017 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. Projekt uchwały Nr XXXII

*************************

Program współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarzadowymi na 2017 rok

*************************

Sprawozdanie z przeprowadzenia kosultacji spolecznych w sprawie programu wspolpracy na 2017 rok

*************-2017-************
*************-2016-************

Program współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarzadowymi na 2016r

*************************

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie Programu współpracy Gminy Bornego Sulinowa z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

*************************

 ZARZĄDZENIE NR 2015

*************************

KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

*************************

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY 2016

Print Friendly, PDF & Email