Konkurs ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Borne Sulinowo ogłoszonego przez Burmistrza Bornego Sulinowa w dniu 4 stycznia ...
Czytaj Dalej

Ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ...
Czytaj Dalej

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY BORNE SULINOWO W 2022 R.

Burmistrz Bornego Sulinowa ogłasza w dniu 4 stycznia 2022 r. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY BORNE SULINOWO ...
Czytaj Dalej

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

W wyniku ogłoszonego w dniu 5 stycznia 2021 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych - podczas którego Komisja ...
Czytaj Dalej

Wyniki naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w 2021r.

W dniu 14 stycznia 2021 r. ogłoszono nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w ramach otwartego konkursu ...
Czytaj Dalej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych ...
Czytaj Dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Burmistrz Bornego Sulinowa ogłasza w dniu 5 stycznia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Borne Sulinowo ...
Czytaj Dalej

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w 2020r.

W wyniku ogłoszonego w dniu 2 stycznia 2020 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych - podczas którego Komisja ...
Czytaj Dalej

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy Borne Sulinowo w ...
Czytaj Dalej

Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej – otwarty konkurs ofert 2020 r.

Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu dotyczącego realizacji zadań ...
Czytaj Dalej
Print Friendly, PDF & Email