Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy Borne Sulinowo w 2020 r.: powołanie Komisji Konkursowej

Print Friendly, PDF & Email