Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w 2020r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w 2020r.

W wyniku ogłoszonego w dniu 2 stycznia 2020 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych – podczas którego Komisja Konkursowa dokonała oceny złożonych ofert – dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert – 2020

Print Friendly, PDF & Email