Ekopracownia w Szkole Podstawowej w Łubowie już gotowa

Ekopracownia w Szkole Podstawowej w Łubowie już gotowa

Dzięki wsparciu finansowemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Gmina Borne Sulinowo zrealizowała projekt pn. „Ekopracownia w Szkole Podstawowej w Łubowie”. Zadanie polegało na utworzeniu i wyposażeniu nowoczesnej pracowni, która będzie służyć  do prowadzenie zajęć edukacyjnych z dziedziny ekologiczno – geograficznej oraz chemiczno – fizycznej.

Ekopracownia

OBWIESZCZENIE Starosty Szczecineckiego z dnia 14 listopada 2022 r.

OBWIESZCZENIE Starosty Szczecineckiego z dnia 14 listopada 2022 r.

Starosta Szczecinecki podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Zarządu Powiatu Szczecineckiego, reprezentowanego przez Pana Janusza Raczyńskiego, złożony dnia 31-10-2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr DP1285Z z drogą krajową nr DK20 w km

Budowa infrastruktury kajakowej na Szlaku kajakowym rzeką Piławą

Budowa infrastruktury kajakowej na Szlaku kajakowym rzeką Piławą

Dobiega końca inwestycja polegająca na budowie 2 przystani kajakowych: jednej w Bornem Sulinowie i jednej w pobliżu miejscowości Liszkowo oraz na oznakowaniu szlaku kajakowego rzeką Piławą. Projekt pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” realizowany jest w partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w ramach

Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie poniżej opisanego zadania: „Doradcze wsparcie Gminy Borne Sulinowo w działaniach obejmujących realizację przedsięwzięcia grantowego pod nazwą: Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie”.

Celem zadania jest doradcze wsparcie Gminy Borne Sulinowo w działaniach obejmujących realizację przedsięwzięcia grantowego pod

Nowa świetlica wiejska w Silnowie

Nowa świetlica wiejska w Silnowie

Miło nam poinformować, że w dniu 9 listopada br. nowo wyremontowany budynek świetlicy wiejskiej w Silnowie został przekazany właścicielowi – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie. Tym samym przebudowa obiektu po byłej restauracji na świetlicę wiejską została zakończona.

Już wkrótce placówka wznowi swą działalność w nowej odsłonie i znacznie bardziej

Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia

Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia

Likwidator Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – Region Zachodniopomorski w likwidacji z siedzibą w Bornem Sulinowie ul. Szpitalna 5, powiat szczecinecki (KRS: 0000507712) podaje do publicznej wiadomości, że na mocy Uchwały nr 7.2022 Walnego Zebrania Członków z dniem 19.05.2022r. postawiono Stowarzyszenie w stan likwidacji i

SZACUJEMY ZAPOTRZEBOWANIE NA WĘGIEL!

SZACUJEMY ZAPOTRZEBOWANIE NA WĘGIEL!

Prosimy mieszkańców o dokonywanie zgłoszeń! Rząd przyjął projekt ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. W założeniach zawartych w obecnej wersji projektu samorządy będą mogły kupić węgiel od importerów, a następnie sprzedać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę.

Zakłada się, że zakup paliwa

Rewitalizacja terenu przy świetlicy w Radaczu

Rewitalizacja terenu przy świetlicy w Radaczu
Do niedawna teren przy świetlicy w Radaczu był niezagospodarowany i na przeważającej części jego obszaru występowały nierówności. Z tego powodu mieszkańcy sołectwa Radacz, podczas wiejskiego zebrania, zdecydowali, że będzie to kolejne miejsce, które zostanie zrewitalizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.
 
Założono, że zadanie obejmie: wyrównanie terenu, posadowienie altany rekreacyjnej

KGW Krągi – „Dajmy z siebie jeszcze więcej”

KGW Krągi – „Dajmy z siebie jeszcze więcej”

Koło Gospodyń wiejskich realizuje od maja do października projekt „Dajmy z siebie jeszcze więcej” , otrzymaną dotację z programu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Inicjatyw Społecznych NOWEFIO na lata 2021-2030 w kwocie 5 tys. złotych przeznaczyliśmy na zakup niezbędnego sprzętu (garnki, deski, noże,