Budowa infrastruktury kajakowej na Szlaku kajakowym rzeką Piławą

Budowa infrastruktury kajakowej na Szlaku kajakowym rzeką Piławą

Dobiega końca inwestycja polegająca na budowie 2 przystani kajakowych: jednej w Bornem Sulinowie i jednej w pobliżu miejscowości Liszkowo oraz na oznakowaniu szlaku kajakowego rzeką Piławą. Projekt pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” realizowany jest w partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych – infrastruktura kajakowa śródlądowa.

Wartość projektu dla Gminy Borne Sulinowo wynosi 3.489.374,70 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego(wkład UE) stanowi 2.005.471,44 zł.

Więcej o projekcie http://www.archiwum.bornesulinowo.pl/?page_id=71993

Print Friendly, PDF & Email