OBWIESZCZENIE Starosty Szczecineckiego z dnia 14 listopada 2022 r.

OBWIESZCZENIE Starosty Szczecineckiego z dnia 14 listopada 2022 r.

Starosta Szczecinecki podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Zarządu Powiatu Szczecineckiego, reprezentowanego przez Pana Janusza Raczyńskiego, złożony dnia 31-10-2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr DP1285Z z drogą krajową nr DK20 w km 124+912 w pobliżu miejscowości Jeleń, gm. Borne Sulinowo”, (znak sprawy AB.6740.1.478.2022.MB).

OBWIESZCZENIE

Print Friendly, PDF & Email