Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie poniżej opisanego zadania: „Doradcze wsparcie Gminy Borne Sulinowo w działaniach obejmujących realizację przedsięwzięcia grantowego pod nazwą: Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie”.

Celem zadania jest doradcze wsparcie Gminy Borne Sulinowo w działaniach obejmujących realizację przedsięwzięcia grantowego pod nazwą: „Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w związku ze spełnieniem wymagań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

FZ.041.6.2022.NS – zapytanie ofertowe Doradcze wsparcie Gminy Borne Sulinowo Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr FZ.041.6.2022.NS

Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna

Print Friendly, PDF & Email