Nowa świetlica wiejska w Silnowie

Nowa świetlica wiejska w Silnowie

Miło nam poinformować, że w dniu 9 listopada br. nowo wyremontowany budynek świetlicy wiejskiej w Silnowie został przekazany właścicielowi – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie. Tym samym przebudowa obiektu po byłej restauracji na świetlicę wiejską została zakończona.

Już wkrótce placówka wznowi swą działalność w nowej odsłonie i znacznie bardziej komfortowych warunkach. Służyć będzie lokalnej społeczności, w szczególności dzieciom i młodzieży. Przypominamy, że środki na realizację operacji pn. „Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Silnowie” w kwocie 0,5 mln zł Gmina Borne Sulinowo pozyskała w 2021 r. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość inwestycji wyniosła ok. 1,3 mln zł. Celem operacji było stworzenie oferty kulturalnej oraz bazy aktywizacji i integracji społeczności lokalnej.

Zadanie pn. „Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Silnowie”, będące operacją typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przed realizacją inwestycji

Print Friendly, PDF & Email