SZACUJEMY ZAPOTRZEBOWANIE NA WĘGIEL!

SZACUJEMY ZAPOTRZEBOWANIE NA WĘGIEL!

Prosimy mieszkańców o dokonywanie zgłoszeń! Rząd przyjął projekt ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. W założeniach zawartych w obecnej wersji projektu samorządy będą mogły kupić węgiel od importerów, a następnie sprzedać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę.

Zakłada się, że zakup paliwa stałego będzie możliwy dla osób, które uzyskały prawo do dodatku węglowego.

Gmina dokonuje wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego.

W związku z powyższym przygotowaliśmy druk zgłoszenia zapotrzebowania na węgiel, który można pobrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie (w Biurze Obsługi Interesanta, tel. 93 37 34 120),  na stronie Urzędu Miejskiego –  www.bornesulinowo.pl  lub w sklepach na terenie całej gminy.

Bardzo prosimy osoby zainteresowane zakupem węgla po preferencyjnej cenie o  dostarczanie – do  dnia 24.10.2022 r. (poniedziałek) – do Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie (Biuro Obsługi Interesanta) wypełnionych druków zgłoszenia zapotrzebowania na paliwo.

Więcej informacji o zakupie paliwa stałego po cenach preferencyjnych na rządowej stronie>>>

wniosek/zapotrzebowanie DOC

wniosek/zapotrzebowanie PDF

 

Print Friendly, PDF & Email