Umowa na strefę rekreacyjną nad jez. Pile podpisana

Umowa na strefę rekreacyjną nad jez. Pile podpisana

W dniu 27 października br. Burmistrz Dorota Chrzanowska i Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek, w obecności dyrektora LGD POJEZIERZE RAZEM Dariusza Siubdzia, podpisali umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nadbrzeża jez. Pile w Bornem Sulinowie”.

Prace wykonane zostaną na działkach nr: 1/146, 1/203, 1/204, 1/235 obr. Borne 07 w miejscowości Borne Sulinowo i obejmą:
– posadowienie obiektów małej architektury, tj. urządzeń siłowni plenerowej i urządzeń rekreacyjnych,
– budowę paleniska z kamieni wraz z posadowieniem 6 szt. ławek z bali drewnianych wokół paleniska,
– modernizację istniejącej ścieżki pieszo-jezdnej,
– utwardzenie kruszywem i ogrodzenie ogrodzeniem z bali powierzchni działki pod plac manewrowy,
– utwardzenie powierzchni gruntu kostką betonową pod ogólnodostępne toalety przenośne.

W wyniku realizacji zadania do końca sierpnia 2023 r. nad jez. Pile w Bornem Sulinowie powstanie całoroczna, ogólnodostępna strefa rekreacyjna przeznaczona dla mieszkańców i turystów.

Wartość zadania oszacowano kosztorysowo w marcu br. na 145.987,43 zł.

Zadanie dofinansowane zostało kwotą 92.891,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Print Friendly, PDF & Email