Rewitalizacja terenu przy świetlicy w Radaczu

Rewitalizacja terenu przy świetlicy w Radaczu
Do niedawna teren przy świetlicy w Radaczu był niezagospodarowany i na przeważającej części jego obszaru występowały nierówności. Z tego powodu mieszkańcy sołectwa Radacz, podczas wiejskiego zebrania, zdecydowali, że będzie to kolejne miejsce, które zostanie zrewitalizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.
 
Założono, że zadanie obejmie: wyrównanie terenu, posadowienie altany rekreacyjnej wraz w utwardzeniem terenu pod zabudową. Jednak w trakcie robót przygotowawczych odsłonięto grubą warstwę gruzu, która okazała się istotną przeszkodą w niwelacji terenu i utworzeniu trawnika. Dlatego zakres pierwszego etapu znacząco się zwiększył i finalnie wykonano: wykopy, wywieziono gruz, nawieziono ziemię urodzajną oraz wyrównano teren. W dalszej kolejności posadowiono altanę rekreacyjną o wymiarach 4 m x 5 m wraz z utwardzeniem terenu o powierzchni 30 m2 pod zabudową.
 
Zadanie zostało zrealizowane dzięki zaangażowaniu mieszkańców sołectwa i sołtysa, którzy między innymi wysiali nową trawę oraz obsadzili drzewkami i ozdobnymi roślinami teren przy świetlicy. Efekt końcowy prezentuje się imponująco.
Cała inicjatywa spowodowała wzrost atrakcyjności miejscowości Radacz, ponieważ powstało tu kolejne miejsce integracji lokalnej społeczności, sprzyjające organizacji wszelkich spotkań kulturalnych i innych imprez promujących rozwój aktywności społecznej.
 
Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego za kwotę 23.722,00 zł.
Print Friendly, PDF & Email