Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia

Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia

Likwidator Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – Region Zachodniopomorski w likwidacji z siedzibą w Bornem Sulinowie ul. Szpitalna 5, powiat szczecinecki (KRS: 0000507712) podaje do publicznej wiadomości, że na mocy Uchwały nr 7.2022 Walnego Zebrania Członków z dniem 19.05.2022r. postawiono Stowarzyszenie w stan likwidacji i jego rozwiązania.

Otwarcie likwidacji Stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.09.2022r. wydanym w sprawie o sygnaturze: KO.IX.NS-REJ.KRS/003192/22/013. Funkcję likwidatora pełni Pan Tomasz Kapuściński.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – Region Zachodniopomorski w likwidacji, za pośrednictwem likwidatora wzywa ewentualnych wierzycieli i wszystkie osoby lub podmioty mające jakiekolwiek roszczenia wobec Stowarzyszenia do ich zgłoszenia ustanowionemu likwidatorowi w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, w formie: e-mail na wskazany adres: tkapuscinski@dpsborne.eu, lub pisemnej na adres: ul. Szpitalna 5, 78 – 449 Borne Sulinowo.

 03.11.2022r
Likwidator Tomasz Kapuściński

Print Friendly, PDF & Email