Ekopracownia w Szkole Podstawowej w Łubowie już gotowa

Ekopracownia w Szkole Podstawowej w Łubowie już gotowa

Dzięki wsparciu finansowemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Gmina Borne Sulinowo zrealizowała projekt pn. „Ekopracownia w Szkole Podstawowej w Łubowie”. Zadanie polegało na utworzeniu i wyposażeniu nowoczesnej pracowni, która będzie służyć  do prowadzenie zajęć edukacyjnych z dziedziny ekologiczno – geograficznej oraz chemiczno – fizycznej.

Ekopracownia umożliwi organizację ciekawych zajęć przy czynnym udziale uczniów, a także przeprowadzania doświadczeń, eksperymentów i projektów badawczych na nowoczesnych pomocach dydaktycznych. Inicjatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia był dyrektor i nauczyciele Szkoły w Łubowie, którzy aktywnie włączyli się w realizację zadania.

Wartość zadania – 35 956,42 zł

Dofinansowanie – 32 360,77 zł

Wkład własny – 3 595,65 zł

Print Friendly, PDF & Email