Umowa na strefę rekreacyjną nad jez. Pile podpisana

Umowa na strefę rekreacyjną nad jez. Pile podpisana

W dniu 27 października br. Burmistrz Dorota Chrzanowska i Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek, w obecności dyrektora LGD POJEZIERZE RAZEM Dariusza Siubdzia, podpisali umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nadbrzeża jez. Pile w Bornem Sulinowie”.

Prace wykonane zostaną na działkach nr: 1/146, 1/203, 1/204,

SZACUJEMY ZAPOTRZEBOWANIE NA WĘGIEL!

SZACUJEMY ZAPOTRZEBOWANIE NA WĘGIEL!

Prosimy mieszkańców o dokonywanie zgłoszeń! Rząd przyjął projekt ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. W założeniach zawartych w obecnej wersji projektu samorządy będą mogły kupić węgiel od importerów, a następnie sprzedać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę.

Zakłada się, że zakup paliwa

Rewitalizacja terenu przy świetlicy w Radaczu

Rewitalizacja terenu przy świetlicy w Radaczu
Do niedawna teren przy świetlicy w Radaczu był niezagospodarowany i na przeważającej części jego obszaru występowały nierówności. Z tego powodu mieszkańcy sołectwa Radacz, podczas wiejskiego zebrania, zdecydowali, że będzie to kolejne miejsce, które zostanie zrewitalizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.
 
Założono, że zadanie obejmie: wyrównanie terenu, posadowienie altany rekreacyjnej

Pasowanie na ucznia w SP Łubowo

Pasowanie na ucznia w SP Łubowo

19 października 2022 r. odbyła  się w Szkole Podstawowej im. Pierwszych Osadników w Łubowie uroczystość pasowania na ucznia. Jest to szczególny dzień, który na długo pozostanie w pamięci każdego ucznia klasy pierwszej. W tym dniu dzieci oficjalnie przyjęte zostały  w poczet uczniów szkoły. Podczas uroczystości pierwszoklasiści pokazali, że potrafią pięknie

KGW Krągi – „Dajmy z siebie jeszcze więcej”

KGW Krągi – „Dajmy z siebie jeszcze więcej”

Koło Gospodyń wiejskich realizuje od maja do października projekt „Dajmy z siebie jeszcze więcej” , otrzymaną dotację z programu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Inicjatyw Społecznych NOWEFIO na lata 2021-2030 w kwocie 5 tys. złotych przeznaczyliśmy na zakup niezbędnego sprzętu (garnki, deski, noże,

Job Shadowing w Pescarze

Job Shadowing w Pescarze

Po raz kolejny nauczyciele z Bornego Sulinowa udowodnili że “nauka przez całe życie” to nie jest pusty slogan! 

Czworo pedagogów z Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Oflagu IID w Bornem Sulinowie miało okazję przez trzy dni obserwować pracę włoskich kolegów. Nowe doświadczenia zdobywali:  Pan  Dyrektor Jacek Wojciechowski oraz trzy nauczycielki: P.

Oferta Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych” Kuźnia talentów” w Krągach złożona w trybie „małych grantów” w 2022 r. pn. „Jesteśmy razem”. Obchody Dnia Niepodległości 11 Listopada

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Granty sołeckie 2022 – nowe altany

Granty sołeckie 2022 – nowe altany

Miło nam poinformować, że w Gminie Borne Sulinowo w dwóch sołectwach posadowiono nowe altany. Realizacja projektów była możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2022”.

Sołectwa Silnowo i Piława doposażyły swoje miejsca rekreacyjne nad jeziorem Pile.

W miejscowości Silnowo (Dolne) na utwardzonym terenie powstała duża altana

Oferta Stowarzyszenia „Promyk Nadziei” złożona w trybie „małych grantów” w 2022 r. pn. „Anioł mieszka po sąsiedzku – świąteczna akcja wspierająca seniorów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Dzień Edukacji Narodowej w Bornem Sulinowie

Dzień Edukacji Narodowej w Bornem Sulinowie
17 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie odbyło się spotkanie Burmistrza Bornego Sulinowa Doroty Chrzanowskiej z nauczycielami, dyrektorami szkół oraz dyrektorami niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Borne Sulinowo.
 
Na początku Pani Burmistrz złożyła życzenia i podziękowała nauczycielom oraz dyrektorom za sumienną