Granty sołeckie 2022 – nowe altany

Granty sołeckie 2022 – nowe altany

Miło nam poinformować, że w Gminie Borne Sulinowo w dwóch sołectwach posadowiono nowe altany. Realizacja projektów była możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2022”.

Sołectwa Silnowo i Piława doposażyły swoje miejsca rekreacyjne nad jeziorem Pile.

W miejscowości Silnowo (Dolne) na utwardzonym terenie powstała duża altana rekreacyjno-biesiadna o wymiarach 8 x 4 m. Koszt inwestycji wyniósł 30 000 zł z czego 15 000 zł stanowiło dofinansowanie w ramach konkursu „Granty sołeckie 2022”. Pozostała część wydatku pochodziła z funduszu sołeckiego na rok 2022. Altana zostanie wyposażona w stoły i ławy. Zakup wyposażenia finansowany będzie z funduszu sołeckiego 2022.

W miejscowości Piława w ramach grantu sołeckiego 2022 utwardzono teren oraz posadowiono altanę piknikową o podstawie sześciokąta wyposażoną w 5 ław i stół. Koszt projektu wyniósł 15 443,00 zł, dofinansowanie stanowiło 15 000,00 zł

 

Print Friendly, PDF & Email