Job Shadowing w Pescarze

Job Shadowing w Pescarze

Po raz kolejny nauczyciele z Bornego Sulinowa udowodnili że “nauka przez całe życie” to nie jest pusty slogan! 

Czworo pedagogów z Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Oflagu IID w Bornem Sulinowie miało okazję przez trzy dni obserwować pracę włoskich kolegów. Nowe doświadczenia zdobywali:  Pan  Dyrektor Jacek Wojciechowski oraz trzy nauczycielki: P. Katarzyna Kowalczyk, P. Karolina Kowalczyk i P.  Agnieszka Pawlak – Gieniusz. Uczestniczyli oni w działaniu Job Shadowing czyli obserwacji lekcji we włoskiej szkole Istituto Tecnico Statale  „Tito Acerbo”.

Współpraca między dwiema placówkami została nawiązana nieco wcześniej – w ubiegłym roku szkolnym, instytucję w Pescarze odwiedzili wtedy  P. Dyrektor  Jacek Wojciechowski i P. Mirosław Szeligowski omawiając warunki współpracy i wzajemne oczekiwania.  

Job Shadowing to efektywne podejście do  zdobywania nowych doświadczeń poprzez bezpośrednią obserwację pracy innych, ale co ważne nie chodzi w niej tylko o bierne przyglądanie się , ale również czynne uczestniczenie w zajęciach – można dopytywać o pewne kwestie, dyskutować, wyrażać opinie, wymieniać się doświadczeniami. 

Nauczyciele z naszej szkoły mieli okazję spotkać się z dyrekcją włoskiego technikum, porozmawiać o problemach administrowania, sposobie organizacji systemu edukacji, a także samej szkoły. Instituto Tecnico Statale jest ogromną placówką – zatrudnia ponad 180 nauczycieli, opiekujących się ponad tysiącem uczniów. Różni się ponadto profilem – jako technikum w przygotowuje do wykonywania zawodów w sektorze hotelarstwa i ekonomii. Jednak pomimo dzielących nas różnic natrafiliśmy również na wiele podobieństw.  Włoscy nauczyciele na co dzień borykają się z podobnymi problemami – Covid, zagrożenia cywilizacyjne, motywacja uczniów,  – to wszystko z czym musimy się mierzyć również w polskich szkołach. Wymiana doświadczeń w zakresie radzenia sobie z tymi wyzwaniami była niezwykle cenna. 

Dla pani pedagog Katarzyny Kowalczyk szczególnie ważne było spotkanie ze szkolnym pedagogiem P. Citarella. Opowiedział jak  rozwiązuje problemy uczniów związane z depresją, wykluczeniem społecznym, wynikającym ze statusu materialnego, z absencją uczniów i z motywowaniem ich do nauki. Pani Katarzyna wymieniła najczęstsze problemy  jakie polscy pedagodzy napotykają w swojej pracy i jak sobie z nimi radzą. Uzyskała również kilka cennych wskazówek, jak radzić sobie z edukacją włączającą obcokrajowców. 

Dyrektorzy przeprowadzili długą rozmowę  porównując systemy oświatowe we Włoszech i w Polsce, wymienili poglądy na temat mocnych i słabych stron edukacji w ich krajach. 

W ciągu trzech dni Polacy obserwowali zajęcia religii, historii, matematyki, języka angielskiego, biologii, wychowania fizycznego a także przedmiotów zawodowych – prawa, ekonomii, projektowania.  Dzięki uprzejmości naszych włoskich kolegów lekcje były prowadzone w języku angielskim, co pozwoliło polskim nauczycielom zorientować się w sposobie i formie przekazu treści. Włoscy uczniowie, podobnie jak sami pedagodzy, okazywali wiele sympatii i życzliwości, mimo że czasami byli zdziwieni obecnością polskich gości na swoich lekcjach. Zadawali wiele pytań, a szczególnie interesował ich sposób  organizacji lekcji i terminy wakacji w polskiej szkole.  

 Po zajęciach , popołudniami borniańsko – sulinowscy nauczyciele zwiedzali miasto, poznając miejscową kulturę , specyfikę historyczną i  tradycje. 

Mimo uciążliwej podróży, Job Shadowing w Pescarze to przedsięwzięcie, które zdecydowanie można zaliczyć do udanych. Liceum zamierza wpisać tego typu aktywności  na stałe do programu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. 

Mamy również nadzieję, że współpraca nawiązana z Istituto Tecnico Statale  „Tito Acerbo” w Pescarze będzie kontynuowana i zaowocuje kolejnymi  przedsięwzięciami. 

Przygotowała: P.  Agnieszka Pawlak – Gieniusz, 

Zdjęcia: oficjalna strona FB Istituto Tecnico Statale  „Tito Acerbo” w Pescarze

Działanie JOB SHADOWING JEST REALIZACJĄ SZKOLNEGO PROJEKTU “DOSKONALENIE ZINTEGROWANEGO NAUCZANIA PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWEGO W PRAKTYCE SZKOLNEJ”  , ID Projektu: 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041952, Typ akcji: KA122-SCH, dofinansowanie: 24147.00 Euro, czas trwania: 15 miesięcy (25.04.2022-24.07.2023)

Print Friendly, PDF & Email