„Niepodległość usłana pieśnią i wierszem”

„Niepodległość usłana pieśnią i wierszem”

10 listopada uczniowie naszej szkoły uczcili 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości spektaklem artystycznym „Niepodległość usłana pieśnią i wierszem”. Wieczorna uroczystość zgromadziła w sali wiejskiej w Łubowie zaproszonych gości oraz rodziców i okolicznych mieszkańców.

Z całego serca dziękujemy wszystkim gościom za udział w patriotycznym wydarzeniu. Państwa obecność podniosła rangę uroczystości

Rusza przebudowa ul. M. Konopnickiej w Bornem Sulinowie

Rusza przebudowa ul. M. Konopnickiej w Bornem Sulinowie

Szanowni Państwo,
poprawa infrastruktury drogowej, a tym samym polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Borne Sulinowo i wszystkich gości odwiedzających nasz region to jeden z głównych priorytetów naszego samorządu. Dlatego wykorzystujemy każdą szansę na pozyskanie na ten cel środków finansowych z budżetu państwa i funduszy z Unii Europejskiej.

Obecnie jesteśmy w trakcie

Rozporządzenie nr 16/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

Rozporządzenie nr 16/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 i z 2022 r. poz. 1570) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o

Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia

Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia

Likwidator Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – Region Zachodniopomorski w likwidacji z siedzibą w Bornem Sulinowie ul. Szpitalna 5, powiat szczecinecki (KRS: 0000507712) podaje do publicznej wiadomości, że na mocy Uchwały nr 7.2022 Walnego Zebrania Członków z dniem 19.05.2022r. postawiono Stowarzyszenie w stan likwidacji i