Rusza przebudowa ul. M. Konopnickiej w Bornem Sulinowie

Rusza przebudowa ul. M. Konopnickiej w Bornem Sulinowie

Szanowni Państwo,
poprawa infrastruktury drogowej, a tym samym polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Borne Sulinowo i wszystkich gości odwiedzających nasz region to jeden z głównych priorytetów naszego samorządu. Dlatego wykorzystujemy każdą szansę na pozyskanie na ten cel środków finansowych z budżetu państwa i funduszy z Unii Europejskiej.

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji I etapu inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. M. Konopnickiej w Bornem Sulinowie”, który obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, chodnik, oświetlenie drogowe oraz kanalizacja deszczowa.

W związku z powyższym w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie wyłożono do wglądu dokumentację techniczną.

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zapoznać się zakresem przebudowy drogi oraz chciałby złożyć ewentualne uwagi do projektu, to zapraszam w dniach 14 – 30 listopada 2022 r. (w godzinach pracy magistratu) do Referatu Inwestycji (pok. nr 30).

Dorota Chrzanowska
Burmistrz Bornego Sulinowa

Print Friendly, PDF & Email