Lekcja historii

Lekcja historii

W dniu 14 lipca 2011 r. Stowarzyszenie Miłośników Miejscowości Radacz, wspólnie ze świetlicą wiejską, zorganizowało dla mieszkańców Juchowa i Radacza wycieczkę do Bornego Sulinowa. O pomoc w organizacji przedsięwzięcia zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie i kierownika Budynku Kulturalno – Oświatowego przy Zespole Szkół im. Bohaterów Oflagu II D.

Zwiedzanie Bornego Sulinowa rozpoczęliśmy od Izby Muzealnej mieszczącej się w BKO, gdzie Pan Dariusz Czerniawski w niezwykle ciekawy sposób przedstawił nam historię miasta ze szczególnym uwzględnieniem jego burzliwego militarnego okresu – niemieckiego i radzieckiego. Po wysłuchaniu interesującego wykładu padło wiele pytań, m.in. nt. „podziemnego miasta” oraz innych mitów i legend związanych z miejscowością Borne Sulinowo. Ogromne wrażenie wywarły na nas zgromadzone w izbie eksponaty: przedmioty codziennego użytku należące do jeńców, zdjęcia, mapy, pocztówki i to, co najbardziej wszystkich poruszyło – listy pisane przez więźniów do swoich bliskich.

Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie ciekawych zakątków Bornego Sulinowa i jego okolic. Pan Dariusz Tederko, pracownik Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, w obrazowy sposób przedstawił nam historię: Domu Oficera, ruin willi Heinza Guderiana,  willi gen. Dubynina, klasztoru należącego do Sióstr Karmelitanek Bosych oraz dawnego, okazałego szpitala wojskowego, w którym obecnie znajduje się DPS. Zwiedziliśmy również  magazyny przy ul. Towarowej. Punktem kulminacyjnym naszej „podróży w czasie” po ziemi borneńskiej był cmentarz jeniecki w pobliżu Kłomina. Prostota krzyży wykonanych z brzozy, a przede wszystkim ich ilość zrobiła na nas niezapomniane wrażenie. Przez Kłomino udaliśmy się do Kolonii Brzeźnica, gdzie istniała sowiecka baza głowic nuklearnych.

Nie sposób zwiedzić w ciągu jednego dnia wszystkich interesujących zakątków dawnej bazy wojsk radzieckich. Dlatego w niedalekiej przyszłości chcielibyśmy ponownie zawitać do tego niezwykłego miasta i jego okolic.

Na zakończenie wycieczki zorganizowaliśmy na naszej pięknej strefie sportowo- rekreacyjnej w Radaczu ognisko i pieczenie kiełbasek. W kameralnym gronie, już po opadnięciu emocji, dzieliliśmy się  wrażeniami z unikatowych miejsc naszej interesującej gminy.

W imieniu własnym oraz uczestników wycieczki pragnę serdecznie podziękować Panu Dariuszowi Czerniawskiemu i Panu Dariuszowi Tederko za wzruszającą „lekcję historii”.

Elżbieta Niepelt
Stowarzyszenie Miłośników Miejscowości Radacz

 

Print Friendly, PDF & Email