Granty do 50 tys. zł na zajęcia pozalekcyjne w małych miejscowościach

Granty do 50 tys. zł na zajęcia pozalekcyjne w małych miejscowościach

Od 1 do 30 września br. uczniowskie kluby sportowe oraz fundacje i stowarzyszenia  mogą składać wnioski w konkursie grantowym „Z Fundacją PZU po lekcjach”. Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji może wynieść 50 tys. zł. Projekt ma na celu wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców.

Zgłaszać do dofinansowania można dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych, przedszkoli (dla dzieci w wieku od 5 lat), liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I i II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych. Planowane zajęcia powinny wykraczać poza ofertę edukacyjną szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt. Więcej>>>

Print Friendly, PDF & Email