Finał warsztatów muzycznych „Śpiewnik dla dzieci” M. Konopnickiej

Finał warsztatów muzycznych „Śpiewnik dla dzieci” M. Konopnickiej

W dniu 9 czerwca 2022 roku na Sali Wiejskiej w Łubowie odbył się koncert finałowy przygotowany w ramach projektu „Czy to bajka, czy nie bajka…”, na który zaproszono dzieci wraz z opiekunami z Małego Przedszkola w Łubowie i klasy 0-3 Szkoły Podstawowej w Łubowie.

Przez ostatnie dwa miesiące prowadzone były cotygodniowe warsztaty muzyczne dla dzieci, realizowane na podstawie „Śpiewnika dla dzieci” Marii Konopnickiej. W warsztatach udział wzięły uczennice z klas 1-3 i 5 ze Szkoły Podstawowej im. Pierwszych Osadników w Łubowie. Zajęcia prowadziła pani Dominika Płaszczyńska, na co dzień opiekun w żłobku w Czaplinku, osoba kochająca śpiewanie i czyniąca to z wielką pasją oraz zaangażowaniem. Na tę okazję zakupiono „Śpiewnik dla dzieci” Marii Konopnickiej oraz płytę z podkładami muzycznymi. Uczestniczki warsztatów ćwiczyły dykcję i poprawną wymowę tekstu, śpiewu solo i w grupie.

To właśnie tego dnia mieliśmy okazję do wysłuchania koncertu finałowego uczestniczek warsztatów, które pod czujnym okiem pani Dominiki i pani Magdaleny przygotowały następujące utwory: „Tęcza”, „Bocian”, „Pranie” i „Stefek Burczymucha”. Dziewczynki: Zuzia, Maja, Milena, Hania, Zuzia, Amelka, Agata, Daria i Zosia ubrane w kolorowe stroje z uśmiechem na twarzy wyśpiewały wybrany repertuar.

Pani Dominika, która pracuje z najmłodszymi dziećmi, posługuje się różnymi tekstami, które są pomocne w doskonaleniu języka dziecka. Ale wartości poznawcze, terapeutyczne i edukacyjne przedstawione w „Śpiewniku dla dzieci” Marii Konopnickiej, zwielokrotniają korzyści edukacyjne i terapeutyczne. Należy podkreślić, że autorka posługuje się w nim pięknym językiem poetyckim, dostosowanym do potrzeb rozwojowych dziecka. Często powtarzane sekwencje słów mogą przyczynić się do poprawnej wymowy. W tworzonej przez Konopnicką liryce dla dzieci, pisarka wykazywała dbałość o rozwój umysłowy dzieci i kształtowanie woli. W każdym niemalże utworze zawierała wątki – cnoty, które należy zaszczepiać w człowieku oraz wady, które należy wykorzeniać. W swoich utworach wychowywała, starała się kształtować wyobraźnię dzieci, pobudzać ich wrażliwość etyczną i estetyczną, kształtować ich system wartości, wartość opartą na wiedzy i emocjach związanych z rodziną.

Piosenki skuteczniej od wierszy i bajek oddziałują na dzieci i młodzież. Są przez nie śpiewane, a powtarzana wielokrotnie w różnych sytuacjach treść początkowa zwrotek czy refrenów – utrwala w pamięci konkretną wiedzę. Taka kompozycja stwarza szerokie możliwości w zakresie wychowywania młodego pokolenia. Uczenie się celowo dobranego repertuaru, umożliwia młodym ludziom przyswojenie wartości, zwłaszcza tych najcenniejszych – utrwalonych w narodowej tradycji. Dlatego warto korzystać ze skarbca pozostawionego przez prekursorów w dziedzinie wychowywania poprzez śpiew, co niniejszym uczyniliśmy.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Więcej fotografii na stronie MBP http://www.mbp.bornesulinowo.pl/cms/?p=56687

Print Friendly, PDF & Email