Gminne czytanie Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i o sierotce Marysi”

Gminne czytanie Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i o sierotce Marysi”

W Łubowie na Sali Wiejskiej wyrósł potężny las, w którym ukryły się krasnoludki, a obok lasu przepięknie ukwiecona łąka, na której sierotka Marysia wypasała swoje gąski. W takiej scenerii 9 czerwca 2022 roku odbyło się Gminne czytanie dzieła Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i o sierotce Marysi” realizowane w ramach projektu prowadzonego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bornem Sulinowie pod nazwą „Czy to bajka, czy nie bajka…”.

Wszyscy dorośli wiedzą, jak ważne jest czytanie w życiu człowieka. Jednak nikt nie rodzi się z tą umiejętnością. Musi upłynąć trochę czasu, zanim dziecko nabędzie tę niełatwą sprawność. Aby pokazać zaproszonym na tę uroczystość dzieciom z Małego Przedszkola w Łubowie i klas 0-3 Szkoły Podstawowej w Łubowie, że dorośli wspierają dzieci w czytaniu i chcą, aby każde z nich nauczyło się czytać, zaproszono do wspólnego czytania:

  • panią Dorotę Chrzanowską Burmistrz Bornego Sulinowa,
  • pana Andrzeja Łesyka Kierownika Referatu Usług Wspólnych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie,
  • pana Tomasza Muryna Komendanta Miejsko-Gminnych Straży Pożarnych,
  • panią Marzenę Gąsienicę Radną Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie,
  • panią Anettę Chołody Radną Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie i nauczyciela w Szkole Podstawowej w Łubowie,
  • panią Luizę Kostrubiec Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łubowie,
  • pana Darka Palickiego Radnego Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie i nauczyciela w Liceum Ogólnokształcącym w Bornem Sulinowie,
  • panią Nadię Furmankiewicz Bibliotekarza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie.

Zaproszonych uroczyście przywitała pani Magdalena Haas, bibliotekarz filii MBP w Łubowie wprowadzając wszystkich do świata Konopnickiej poprzez odczytanie wiersza pt. „Czytanie” z udziałem dzieci z klas 0-3 Szkoły Podstawowej w Łubowie.

Każdy z czytających doskonale sprawdził się w swojej roli. Dzieci z zadowoleniem wsłuchiwały się w wybrany fragment dzieła „Podziomek spotyka sierotkę Marysie”.

Składamy dzieciom i ich nauczycielom, serdeczne podziękowania za udział w Gminnym czytaniu utworów Marii Konopnickiej, a wszystkim zaproszonym gościom pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za przyjęcie zaproszenia do wspólnego czytania, stworzenie niezapomnianej atmosfery i wspólne przeżywanie powrotu do krainy dzieciństwa. Mamy nadzieję, że takie wydarzenie nie pozostanie bez echa, a dzieciaki chętnie sięgną po książkę i licznie odwiedzą bibliotekę.

Podziękowania kierujemy także do pana Roberta Chołody za piękne drzewka, pana Marcina Radomińskiego za użyczenie samochodu do przewozu drzewek i ławek, państwu Stanisławie i Andrzejowi Płaszczyńskim za ławki, pani Barbarze Czyżewskiej za krasnoludki, pani Izabeli Radomińskiej za bociana, panu Mariuszowi Dorobie za gęsi, pani Justynie Lawranz za pomoc przy dekoracji, panu Marcinowi Haasowi za obsługę sprzętu, pani Luizie Kostrubiec za nagłośnienie, pani sołtys Agnieszce Kwiatkowskiej za mikrofony, księdzu Piotrowi Flisowi za statyw oraz Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie i pani Annie Kowalskiej za użyczenie Sali Wiejskiej w Łubowie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Więcej fotografii na stronie MBP http://www.mbp.bornesulinowo.pl/cms/?p=56625

Print Friendly, PDF & Email