Kolejne wnioski o dofinansowanie złożone

Kolejne wnioski o dofinansowanie złożone

Gmina Borne Sulinowo nie ustaje w staraniach, których celem jest pozyskanie środków zewnętrznych na kluczowe i potrzebne lokalnej społeczności inwestycje.

W obecnie trwających naborach, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, złożyliśmy 5 wniosków (na 5 możliwych):

EDYCJA 2/2021

1. Wniosek na zadanie „Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Bornem Sulinowie” (dot. ul. Sportowej, Turystycznej, Nadbrzeżnej i Biwakowej)
Wartość inwestycji: 12.000.000,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 11.400.000,00 zł (95%)
Termin realizacji: do 31.12.2024 r.

2. Wniosek na zadanie „Termomodernizacja SP i LO w Bornem Sulinowie”
Wartość inwestycji: 9.000.000,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 8.100.000,00 zł (90%)
Termin realizacji: do 31.07.2024 r.

3. Wniosek na zadanie „Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Bornem Sulinowie”
(dot. ulic: J. Brzechwy, M. Konopnickiej i A. Mickiewicza)
Wartość inwestycji: 5.000.000,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 4.750.000,00 zł (95%)
Termin realizacji: do 31.12.2023 r.

EDYCJA 3 PGR/2021

1. Wniosek na zadanie „Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Krągach”
Wartość inwestycji: 5.000.000,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 4.900.000,00 zł (98%)
Termin realizacji: do 31.12.2024 r.

2. Wniosek na zadanie „Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Radacz”
Wartość inwestycji: 2.000.000,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 1.960.000,00 zł (98%)
Termin realizacji: do 31.07.2024 r.

Trzymajmy kciuki, by udało się pozyskać dofinasowanie choć na część z nich!

Print Friendly, PDF & Email