Mały grant dla ULKS „Taekwondo”

Do dnia 31 maja 2012 r. na adres e-mail: turystyka@bornesulinowo.pl można zgłaszać uwagi do oferty o wsparcie realizacji zadania zgłoszonego przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Taekwondo” Borne Sulinowo.   Po rozpatrzeniu uwag i pozytywnym zaopiniowaniu przez Burmistrza Bornego Sulinowa oferty  z organizacją podpisana zostanie umowa i przekazana zostanie dotacja w formie „małego grantu”.   Oferta->

Print Friendly, PDF & Email