YOUNGSTER PLUS

YOUNGSTER PLUS

W roku szkolnym 2011/12 gimnazja w Bornem Sulinowie, Silnowie i Łubowie uczestniczą w programie YOUNGSTER PLUS. Celem przedsięwzięcia, dofinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez organizację dodatkowych 90 godzin zajęć języka angielskiego. Wsparciem objęto 53 uczniów III klas gimnazjów z terenu Gminy Borne Sulinowo. Na podstawie przeprowadzonego za pomocą platformy e-learningowej testu plasującego utworzono 4 grupy językowe o różnym stopniu zaawansowania.
Na realizację programu Gmina Borne Sulinowo otrzymała połowę wynagrodzenia nauczycieli j. angielskiego prowadzących zajęcia, uczniowie wyposażeni zostali w komplety podręczników wydawnictwa Mcmillan i wyprawki, zaś biblioteki szkolne wzbogaciły się o językowe pomoce dydaktyczne. Wartość projektu szacowana jest na kwotę 40 000,00 zł.

Print Friendly, PDF & Email