PROGRAM COMENIUS – UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

PROGRAM COMENIUS – UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Szkoła Podstawowa im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie weszła w pięciostronny projekt partnerski Lifelong Learning Program Comenius pt: MAKE THE BEST OF YOUR STUDENTS’ LANGUAGE LEARNING, (POMÓŻMY UCZNIOM UCZYĆ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH JAK NAJEFEKTYWNIEJ), który będzie trwał od września 2010r. do czerwca 2012r. Partnerami w projekcie są: Turcja – główny koordynator, Rumunia, Czechy, Polska i Hiszpania. Koordynatorem polskiej strony jest nauczyciel języka angielskiego – mgr Renata Gmurowska. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 20 000 euro z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.         Więcej>>>

Print Friendly, PDF & Email