Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu
13 października w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie odbyło się spotkanie Burmistrza Bornego Sulinowa Doroty Chrzanowskiej z sołtysami i przedstawicielami Rad Osiedli w sprawie dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na terenie gminy Borne Sulinowo. Gmina Borne Sulinowo jest już w posiadaniu ww. preparatów i w przypadku wystąpienia skażenia promieniotwórczego niezwłocznie

Nowa siłownia zewnętrzna w Śmiadowie

Nowa siłownia zewnętrzna w Śmiadowie
W miejscowości Śmiadowo, na działce rekreacyjnej usytuowanej w pobliżu świetlicy wiejskiej, powstała siłownia zewnętrzna. Jest to kolejne miejsce do ćwiczeń na świeżym powietrzu w sołectwie Śmiadowo zrealizowane z funduszu sołeckiego. Warto przypomnieć, że rok temu z tej samej puli środków finansowych powstała siłownia zewnętrzna w miejscowości Śmiadowo – Kolonia. Tutaj

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy są zaangażowani w realizację i wspieranie niezwykle ważnego dzieła, jakim jest edukacja. Ten wyjątkowy dzień, chociaż często nazywany Dniem Nauczyciela, jest w rzeczywistości świętem całej szkolnej społeczności: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów i ich rodziców. Wszystkim bardzo serdecznie

Awaria sieci wodociągowej – Jeleń i Przyjezierze

Awaria sieci wodociągowej – Jeleń i Przyjezierze

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 14.10.2022 r. od godz. 08:30 do godz.12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w miejscowościach Jeleń i Przyjezierze. Za utrudnienia przepraszamy.

Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Informujemy, że wniosek Gminy Borne Sulinowo  pn. „Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie” otrzymał dofinansowanie w wysokości 100.000,00 zł. Celem projektu jest spełnienie wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, w zakresie usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Bornem Sulinowie.

Dobra Drużyna PZU

Dobra Drużyna PZU

Miło nam poinformować, że LKS „Orzeł” Łubowo otrzymał dofinansowanie z Programu Prewencyjnego Dobra Drużyna PZU. Program skierowany jest do klubów sportowych, a jego celem jest wspieranie sportu dzieci i młodzieży.

W programie można było ubiegać się o dofinansowanie w kwocie: 5.000zł, 10.000 zł lub 15.000 zł. Wsparcie finansowe uzyskały 352

Oferta STOWARZYSZENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK LOKALNYCH POMOST złożona w trybie „małych grantów” w 2022 r. pn. „Zaduszki ludowe”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Aukcja sprzedaży drewna

Aukcja sprzedaży drewna

Rejon Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ogłasza aukcję, której celem jest sprzedaż drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie po cenie ustalonej w drodze aukcji. Ogłoszenie