Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Informujemy, że wniosek Gminy Borne Sulinowo  pn. „Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie” otrzymał dofinansowanie w wysokości 100.000,00 zł. Celem projektu jest spełnienie wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, w zakresie usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Bornem Sulinowie.

W ramach otrzymanego dofinansowania zrealizowane zostaną następujące zadania:

 1. w obszarze architektonicznym:
 • przystosowanie łazienki dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku (m.in. zapewnienie przestrzeni manewrowej, montaż posadzek antypoślizgowych, uchwytów, systemu przyzywowego, itp.),
 • montaż poręczy przyściennych na biegach schodowych oraz wymiana okładziny na (pierwszym i ostatnim) stopniu na biegach schodowych,
 • zakup 2 szt. krzeseł ewakuacyjnych,
 1. w obszarze komunikacyjno-informacyjnym:
 • oznakowanie drzwi tabliczkami z wypukłym oznaczeniem numeru pokoju oraz opisem w alfabecie Braille’a,
 • zakup i montaż w Biurze Obsługi Interesanta pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących,
 • zakup elektronicznej tablicy informacyjnej,
 • montaż 3 szt. tyflomapy (po 1 na każdej kondygnacji) informującej o układzie pomieszczeń w budynku,
 1. w obszarze cyfrowym:
 • dostępny BIP zgodny ze standardem WCAG 2.1.

Powyższe działania przyczynią się do likwidacji barier dostępu w obszarze architektonicznym, komunikacyjno-informacyjnym oraz cyfrowym w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie.

Efektem przedsięwzięcia będzie wymierne wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Bornem Sulinowie.

Dzięki projektowi przestrzeń publiczna obejmująca budynek Urzędu, a także usługi świadczone przez Urząd staną się jeszcze bardziej przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi trudnościami w zakresie mobilności lub percepcji.

Termin realizacji zadania – maj 2023 rok.

Projekt jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

 

Print Friendly, PDF & Email