Z WIZYTĄ W PARTNERSKIEJ GMINIE RALSKO

Z WIZYTĄ W PARTNERSKIEJ GMINIE RALSKO

W dniach 23-26 października br. grupa aktywnych członków Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa przebywała z wizytą w partnerskiej gminie Ralsko w Republice Czeskiej. Celem wizyty było zapoznanie się ze sposobem zagospodarowania terenów po wojskach radzieckich  w gminie Ralsko oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie.

Obchody XV – lecia miasta z gminami partnerskimi

Obchody XV – lecia miasta z gminami partnerskimi

W dniach 12-15 czerwca 2008 roku, podczas obchodów 15-lecia Bornego Sulinowa w gminie Borne Sulinowo gościła 25-osobowa  grupa mieszkańców zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej Amt Ankalm Land. Program pobytu naszych partnerów z Niemiec, podobnie jak partnerów z Czech, był związany z realizacją projektu „15 lat gminy Borne Sulinowo w Europie – spotkanie mieszkańców gmin partnerskich: Borne Sulinowo, Mesto Ralsko oraz Amt Anklam Land”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania 1.1 programu „Europa dla obywateli”.

Wizyta w gminie Ralsko

Wizyta w gminie Ralsko

W dniach 14-16 listopada 2007r. delegacja Urzędu Miasta i Gminy w Bornem Sulinowie  złożyła wizytę w gminie Ralsko (Republika Czeska). Celem spotkania ze starostą gminy, P. Jindřich Šolc, było omówienie możliwości wznowienia współpracy z gminą Ralsko.