Obchody XV – lecia miasta z gminami partnerskimi

Obchody XV – lecia miasta z gminami partnerskimi

W dniach 12-15 czerwca 2008 roku, podczas obchodów 15-lecia Bornego Sulinowa w gminie Borne Sulinowo gościła 25-osobowa  grupa mieszkańców zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej Amt Ankalm Land. Program pobytu naszych partnerów z Niemiec, podobnie jak partnerów z Czech, był związany z realizacją projektu „15 lat gminy Borne Sulinowo w Europie – spotkanie mieszkańców gmin partnerskich: Borne Sulinowo, Mesto Ralsko oraz Amt Anklam Land”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania 1.1 programu „Europa dla obywateli”.

Podczas pobytu goście brali czynny udział  zarówno w uroczystościach oficjalnych jak i w imprezach towarzyszących obchodom piętnastej rocznicy Bornego Sulinowa. Odbyły się także spotkania pomiędzy przedstawicielami klubów sportowych, myśliwych oraz nauczycieli.

Print Friendly, PDF & Email