Czujnik jakości powietrza w Bornem Sulinowie

Czujnik jakości powietrza w Bornem Sulinowie

Na budynku Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie zainstalowany został czujnik jakości powietrza Smog Control.
Urządzenie pomiarowe wyposażone jest w laserowy czujnik jakości powietrza oraz w mikrokomputer, który zbiera dane i przesyła je na mapę.
Czujnik aktualizuje dane pomiarowe co 10 minut, dzięki czemu dostarcza najświeższe informacje o jakości powietrza.

Prowadzi

Komunikat w sprawie świadczenia pieniężnego w kwocie 40 zł za osobę dziennie na okres dłuższy niż 120 dni

Komunikat w sprawie świadczenia pieniężnego w kwocie 40 zł za osobę dziennie na okres dłuższy niż 120 dni

Zgodnie ze zmienioną w dniu 7 lipca 2022 r. przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzją nr ZPS-4.994.5.2022.MM organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia ww. osobie, która:

1)

Obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania

Obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania

30 czerwca 2022 r. minął ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych składali deklaracje do CEEB. Informujemy, że aplikacja CEEB.gov.pl nadal działa tak, jak dotychczas.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Nie jest

Badania wody na kąpielisku miejskim „Marina” nad jeziorem Pile w Bornem Sulinowie

Badania wody na kąpielisku miejskim „Marina” nad jeziorem Pile w Bornem Sulinowie
Zgodnie z harmonogramem ustalonym z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinku, w dniu 24 czerwca 2022 r. wykonywane zostały badania wody w akwenie wyznaczonego kąpieliska.
 
Woda spełnia wymogi sanitarne i jest przydatna do kąpieli, potwierdza to orzeczenie przydatności wody do kąpieli wydane w dniu 27 czerwca br., przez Państwowego Powiatowego

Bezpieczne wakacje 2022

Bezpieczne wakacje 2022

Ciepłe dni i okres wakacji sprzyjają spędzaniu wolnego czasu nad wodą, w lesie i innych miejscach rekreacji. Zadbajmy, aby ten czas upłynął bezpiecznie, bez tragedii i nieszczęść. Przestrzegajmy podczas wypoczynku nad wodą podstawowych zasad, nie wszystkie miejsca są bezpieczne i strzeżone. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo zależy w dużej mierze od nas

Gmina Borne Sulinowo z Grantami Sołeckimi!

Gmina Borne Sulinowo z Grantami Sołeckimi!

Miło nam poinformować, że dwa zadania inwestycyjne Gminy Borne Sulinowo znalazły się na liście do dofinansowania w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022”.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym, w sołectwie Piława, na działce nr 197/3, obręb Piława – teren ogólnodostępny nad jeziorem, zostanie postawiona na utwardzonym terenie altanka piknikowa