Obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania

Obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania

30 czerwca 2022 r. minął ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych składali deklaracje do CEEB. Informujemy, że aplikacja CEEB.gov.pl nadal działa tak, jak dotychczas.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Nie jest to obowiązek jednorazowy.

Zgodnie z przepisami, obowiązek ten nadal z nami pozostaje:

· dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,
· dla źródeł ciepła wymienianych na nowe – 14 dni od uruchomienia,
· dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie deklaracji.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to jeden z elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego.
Jej celem jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: „kopciuchów”.

Aby uzyskać wszystkie wymagane informacje na temat CEEB, należy, po wejściu na stronę GUNB.gov.pl wybrać przycisk CEEB. lub teraz kliknąć a ten link: info-CEEB

 

Zespół CEEB
https://CEEB.gov.pl/

Print Friendly, PDF & Email